Home

MENGENAL SOSOK KHALIFAH ISLAM

Sosok Khalifah Islam Hazrat Mirza Masrur Ahmad adalah Khalifah Ahmadiyah saat ini, Khalifatul Masih V. Beliau terpilih menjadi Khalifah menggantikan Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifah sebelumnya. Hazrat Mirza Masrur Ahmad lahir di Rabwah Pakistan 15 September 1950. Dari sejak anak-anak sampai dewasa medapatkan pendidikan keislaman di Rabwah. Kemudian melanjutkan kuliah di Faisalabad mengambil jurusan pertanian. … Continue reading MENGENAL SOSOK KHALIFAH ISLAM

Get new content delivered directly to your inbox.